slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

„I po wielkim płaczu łza potrafi zakwitnąć i zapachnieć.“

Psychoterapia dialogiem, który leczy.


Termin "Psychoterapia" pochodzi z języka greckiego; Psyche = dusza i Therapein = leczyć.
Psychoterapia jest drogą do uleczenia chorej duszy a z naukowego punktu widzenia jest metodą rozwiązywania problemów osobistych oraz leczenia zaburzeń emocjonalnych w trakcie kontaktu z terapeutą. Zadaniem terapeuty jest wyzwolenie leczniczych sił, które drzemią w każdym człowieku. Terapeuta i pacjent wspólnie poszukują rozwiązania problemu, lepszego samopoczucia a co za tym idzie poprawy jakości życia.


    Psychoterapia ma na celu:
  • pokonywanie źródeł zaburzeń i problemów emocjonalnych,
  • uświadomienie sobie własnych procesów psychicznych,
  • trwała zmiana, sprowadzająca się zazwyczaj do usunięcia szeroko rozumianych zaburzeń i ich przyczyn,
  • znalezienie nowej perspektywy,
  • tworzenie możliwości dokonania świadomego wyboru i podjęcia świadomej decyzji co do obszaru, sposobu i zakresu wprowadzania zmian.